top of page

TRAILER

SHARDS 

A personal journey through time and space, light and darkness, on trains and in dreams. On disorientation and the search for meaning and context in a fragmented reality.

Personal stories are woven together with myths and historical events in an associative flow between parallel realities, nightmare and idyll. A reminder of the beauty and cruelty of life, the passage of time and the unique story of each individual. 

SKÄRVOR

 

En personlig resa genom tid och rum som utforskar ett brett spektrum av mänskliga upplevelser, genom ljus och mörker, på tåg och i drömmar. Om desorientering och sökandet efter mening och sammanhang i en splittrad verklighet. Enskilda livsöden vävs samman med myter och historiska händelser i ett associativt flöde mellan parallella verkligheter, mardröm och idyll. 

En påminnelse om livets skönhet och grymhet, tidens gång och varje individs unika historia. 

CONTACT 

Sara Broos + 46 706807767

broosfilm@gmail.com 

Skärvor_Hemsida.JPG
Trailer Jan 2015  01053913.jpg
Cover III.jpg
Train II Notes .png
bottom of page